Handlekurv (0)  |  Til kassen
   
  Sett av en stund på dagen som bare er til deg selv - og bruk den bare til det. 
   
MøteEffektivitet Share on Facebook  Share on Twitter  Share on Google+
MøteEffektivitet – visualiseringsutstyr
I en større bedrift mente over 94 % av de spurte at det var for mange møter. Underforstått at det var for mange kjedelige og inneffektive møter av typen impulsmøter, "dette må vi diskutere", "vi setter oss sammen" eller av typen gigantmøter, "jo flere vi er sammen". Men kanskje er ikke antall møter det største problemet?! Hva med kvaliteten på, og effekten av selve møtet?

Ønsker du møter/kurs med;
- større delaktighet?
- økt aktivitet og engasjement?
- mer kreativitet og læring?
- klarere struktur?
- riktigere prioriteringer?
- forankring av beslutninger?
- effektiv tidsbruk?
- økt eierskap og forankring?

Ja, da bør du bruke visualiseringsutstyret METAPLAN! Ved å ta dette hjelpemiddelet i bruk, vil du gi møtet eller kurset en helt ny dimensjon av involvering og tilstedeværelse. Presentasjoner og illustrasjoner skrives og tegnes - som et supplement til Power Point. Dette gjør at møtet/kurset blir både spennende, interessant og mer engasjerende. Se vedlagt bestillingskupong for de mest populære METAPLAN produktene.

Metodene Open Space og World Café er gode eksempler på dette.

Eksempel på effektiviseringsgevinst:
En norsk bedrift regnet ut at de kunne spare inn så mange årsverk ved å halvere møtetiden, at de kunne ta gale beslutninger for 8 - 10 millioner kroner, uten at det endret bedriftens årsresultat.
Dessuten mente de at beslutningenes kvalitet ikke ville lide ved at møtetiden ble redusert med 50%.
De 8 - 10 millionene, som tilsvarte 25% av bedriftens årsresultat, kunne altså sees på som en ren gevinst for bedriften.

Kvaliteten på møtene har derfor en svært stor betydning for bedriftens økonomi. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale!

Tilbake til produktkategori
    Copyright © Kompetanseunion a.s | Telefon: 481 40 236 | Email: post@kompetanseunion.no | Sinsenveien 41, 0585 Oslo