Kompetanseunion

Ledelse- og organisasjonsutvikling som virker

Konfliktløsning i 6 trinn

1022 537 Kompetanseunion

  Konflikter er en viktig og naturlig del av hverdagen. På den positive siden skaper konflikter nødvendig dynamikk for gode prestasjoner og nyskaping. Uten konflikter utvikles selvgodhet og snillisme. På den negative siden kan konflikter såre oss, bryte ned familier og redusere effektiviteten på arbeidsplassen. Under finner du 6 illustrasjoner som viser hvordan et myndiggjort…

Les mer

Alternativ til pisk-og-gulrot-metoden

1024 342 Kompetanseunion

Alternativ til pisk-og-gulrot-metoden   Vi er i dag vant til å tenke at lederens oppgave er å tilrettelegge og utvikle potensialet i hver enkelt medarbeider. Likevel er det mange som fortsatt bruker pisk og gulrotmetoden med straff og belønning som sentrale virkemidler. Følgende historie hjelper oss til å se at en annen tankegang gir betydelig…

Les mer

Får bedriftskulturen tilstrekkelig prioritet?

1024 449 Kompetanseunion

En sunn bedriftskultur med vekt på etikk, gode relasjoner mellom mennesker og psykologisk trygghet bidrar sterkt til økonomiske resultater. Men det gjenstår mye å gjøre før vi er der vi bør være. Underslag av penger, uheldige opsjonsavtaler og høyt sykefravær er bare noen stikkord som viser at jobben ikke er sluttført. Det er ikke nødvendig…

Les mer

Et bedre samfunn forutsetter flere frie og gode samtaler

1024 474 Kompetanseunion

I dag ligger listen lavt for falske nyheter og dessuten er det få som har mot og forutsetninger nok til å nå gjennom med fakta.  Helt siden Donald Trumps overraskende seier i USA, har ekkokammer-effekten og makten hos de sosiale medier blitt heftig diskutert. I et ekkokammer blir som kjent meninger, tro og ideer ofte…

Les mer

150 velprøvde metoder – til din disposisjon!

876 506 Kompetanseunion

Hvordan skape medvirkning, vekst og kreativitet? Dette er noen av de viktige betingelser for at vi mennesker kan føle egenverdi og ta et indre ansvar for å bli den beste utgaven av oss selv. Disse betingelsene kan vi vanskelig oppnå med tradisjonell klasseromsundervisning. Det krever opplæring- og treningsprogrammer med opplevelsesbaserte arbeidsformer. Vi har gjennom de…

Les mer

På tide å forklare hva som menes med myndiggjørende ledelse?

1024 575 Kompetanseunion

På tide å forklare hva som menes med myndiggjørende ledelse? I over 30 år jeg har hatt gleden av å ha benyttet betegnelsen «myndiggjørende ledelse». Det var opprinnelig David Kvebæk som sto bak denne betegnelsen. Jeg har gjennom årene sett denne lederstilen beskrevet på ulike måter – uten at jeg har gjort noe for å…

Les mer

Kast den tradisjonelle organisasjons-pyramiden!

1024 365 Kompetanseunion

I den hierarkiske organisasjonspyramiden med avtalte maktstrukturer og disiplin i fokus, oppstår ofte silotenkning. Resultatet kan ofte bli et lite helhetlig kommunikasjonsmønster med ulike budskap både innad og utad i organisasjonen. Det skal ikke mye til for å skjønne at dette fører med seg mange uheldige konsekvenser. Om vi ikke kaster hele det gamle systemet,…

Les mer

Utvikling på arbeidsplassen

1024 683 Kompetanseunion

Både operative ledere, HR-avdelinger og andre medarbeidere arbeider på spreng for å skape gode og konkurransedyktige arbeidsplasser. Hvordan få større effekt ut av all den innsatsen som legges ned? Vi har arbeidet med å finne svar på dette spørsmålet i over 30 år. Dette har blant annet ført til at vi i dag har en…

Les mer
Folk som er samlet rundt en engasjerende møteleder eller underviser

Forutsetninger for å skape god læring

1024 666 Kompetanseunion

Opplæringsprogram med opplevelsesbaserte arbeidsformer Forskning viser at tradisjonell opplæringsvirksomhet ikke gir ønsket læringseffekt. Vi har derfor utviklet opplæring- og treningsprogrammer med opplevelsesbaserte arbeidsformer. Disse metodene tar utgangspunkt i deltakernes egne kunnskaper, erfaringer og behov. Hver enkelt får ansvar og blir engasjerte aktører istedenfor passive mottakere. Verktøykasse med mer enn 150 velprøvde arbeidsmetoder Disse metodene har…

Les mer
Myndiggjort - hva er det egentlig - kompetanseunion

Hva vil det si å være myndiggjort?

1000 523 Kompetanseunion

Myndighet kan beskrive en person som har stor formell makt i samfunnet. Men her bruker vi begrepet på en helt annen måte. En arbeidsgiverorganisasjon beskriver den slik: «Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått – og grepet – retten til å ta beslutninger på områder der de er kompetente. Det dreier seg…

Les mer

Delfi-konferansen 2023

350 203 Kompetanseunion

Oraklet i Delfi var ett av de 5 faktorene som bidro til suksess i mer enn 500 år. Hva kan vi lære av dette i dag? Konferansene er utsatt. Nye tider vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Datoer (2023): Vil bli annonsert Varighet: kl 09:00 – 16:00 Sted: Bristol hotell Oslo & Quality hotell…

Les mer

Skipper på egen skute

350 203 Kompetanseunion

Ved å endre det du fokuserer på eller forteller deg selv, kan du finne mening og endre innstilling til absolutt alt. I Norge har vi aldri hatt det bedre materielt sett, men flere enn noen gang strever med livet sitt. I en TV-serie ble det sagt at:   Norske jenter har bedre karakterer, bruker mindre…

Les mer

Konkurransedyktig arbeidsplass

350 203 Kompetanseunion

Lær om metoden som skaper en arbeidsplass hvor alle engasjerer seg – som om de var gründere. I flere tiår har vi drøftet hvilken lederstil som er den beste av to metoder: Høy grad av styring og kontroll Støttende og motiverende ⇛ Metode 1 har sine tilhengere blant de som vektlegger mål – og resultatstyring.…

Les mer

Referanse, Bandak Group

150 150 Kompetanseunion

Undertegnede har vært konsernsjef i Handicare i en årrekke. Selskapet utviklet seg fra 400 mill kr i omsetning i 2005 til 2,3 mrd i 2010 og vokste fra å være et skandinavisk orientert selskap til å bli en global aktør innen teknisk utstyr til helsesektoren. I dag er jeg konsernsjef i Bandak Group, et selskap…

Les mer
reduser sykefravær

Fra fravær til nærvær

600 588 Kompetanseunion

Settes store ressurser inn for å fjerne sykefraværet, kan noe oppnås, men hva sitter vi da igjen med? Bruker vi derimot ressurser på å oppnå nærvær, kan resultatet mangedobles. Sykemeldinger og mange legebesøk skyldes svært ofte relasjonskonflikter. Det kan være ubearbeidete, vonde opplevelser som tapper energi, reduserer effektivitet og skaper oppgitthet i stedet for pågangsmot…

Les mer
  • 1
  • 2
Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.