Tankesmien,
Myndiggjort samfunn

Takk for din interesse!

Tankesmien er for deg som er interessert i å forme en samfunnsutvikling hvor vi kan utvikle oss selv og få et rikt og harmonisk forhold til andre mennesker.

Vi må med andre ord kommunisere godt. Kommunikasjonens paradoks er at vi kan bruke våre kommunikative evner til å hjelpe, eller til å såre andre. Populistisk retorikk, polarisering og netthets blir ofte resultatet i stedet for å utvikle vår evne til å forstå hverandre og reagere med innlevelse,- selv om vi er uenige.

Myndighet kan beskrive en person som har stor formell makt i samfunnet. Men her bruker vi begrepet “myndiggjort” om et menneske som særpreges av å ha en godt utviklet balanse i sitt følelsesliv. Et must for å kunne kommunisere på en konstruktiv måte. En myndiggjort person er for eksempel seg selv på sitt beste, uten å være seg selv nok.

Det myndiggjorte mennesket finnes over alt i verden. De har hjulpet oss til å holde ut og til å overleve, og de vil fortsatt gjøre det. Det er disse menneskene som gir oss håp om en bedre framtid. Men de må bli mange flere og det haster fordi verden er nær ved å gå av hengslene i mangel på myndiggjorte mennesker.

«Vi kan alle bidra til å myndiggjøre oss selv og andre,- hvis vi vil.»

Les vårt blogginnlegg “Myndiggjort, hva er det egentlig?” for mer fordypning om myndiggjøring.

Kvelds- og debattmøter i Tankesmiene

Møter fra kl 1830 til kl 2030.

Med temaer som:   

 1. VÅRE VERDIER,- stykkevis og delt eller fullt og helt?
  Vi har til alle tider hatt verdier som tillit, måtehold, medfølelse, og respekt. Hvilken rolle spiller de i dag?
 2. Er våre toppledere tilstrekkelig tilstede i samfunnsdebatten?
 3. Hvilke kår har den konstruktive samtalen i vårt samfunn?
  Skaper den oppgitthet og apati eller engasjement og pågangsmot?
 4. Har vi grunn til å stole på mediene?
 5. Samtale med NN, en sentral person for vårt samfunnsdebatt inviteres
  Veien til ansvarlighet og respekt
 6. Hvordan kan vi redusere ekkokammer-effekten i hverdagen?
  I et ekkokammer blir som kjent meninger, tro og ideer ofte repetert med stor styrke og uten noen form for kritikk.

Planlagte arrangementer fremover

Arrangementer 2020

Delfi konferansene 2020
 • Oppbyggingen av disse årlige konferansene har hentet inspirasjon fra Oraklet i Delfi. Et opphold i Delfi, ga i flere hundre år, besøkende stimulans og utvikling til hele mennesket,- ikke bare jobbmennesket. Resultatet blir gjensidig tillit og respekt selve grunnlaget for handlekraft og kontinuerlig forbedring.

Workshops:

Hvordan bli et myndiggjort menneske?
 • Et tenkesett som vil øke resultatet av arbeidet med å oppnå forbedringer på tre plan:
 1. Privatlivet
 2. Arbeidslivet
 3. Samfunnslivet
 • Tid og sted: vil bli annonsert
Nyttige metoder for å oppnå Myndiggjorte møter?
 • Fasiliterings verktøy for å skape medvirkning og engasjement
 • Tid og sted: vil bli annonsert

Seminarer det neste halvåret:

Debatt som kampsport eller til nytte for samfunnet?
 • Sett av denne helgen til et annerledes seminar med svært gode foredragsholdere og utfordrende innfallsvinkler. Soft Skills, de nyttigste egenskapene vi har?!
 • Tid og sted: vil bli annonsert
Hvordan få gjennomslag med ønsket resultat?
 • Uten manipulering og overkjøring
 • Tid og sted: vil bli annonsert
Skipper på egen skute, leder i eget liv!
 • Et seminar som skaper en unik dynamikk ved å lage et samspill mellom fagstoff- og skjønnlitterære tekster fra Ibsen
 • Tid og sted: vil bli annonsert
Myndiggjort ledelse
 • Fra tanke til handling. Treningsgaranti!
 • Tid og sted: vil bli annonsert

Takk for at du har brukt tid på informasjon om Tankesmien!

Send oss en melding hvis du har spørsmål, tanker eller ideer du ønsker å dele med oss.

Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.