Vår blogg og siste nytt

Krydder for glede og pågangsmot i hverdagen

Velkommen til Kompetansebloggen

I Kompetansebloggen finner du inspirerende innlegg som kan gi styrket energi til å mestre livets opp- og nedturer både hos deg selv og andre. Det kan være om stressmestring, konfliktløsning, effektivisering av møter, gjennomslag for ideer eller om å få bedre kommunikasjon internt på arbeidsplassen.

Et bedre samfunn forutsetter flere frie og gode samtaler

400 300 Kompetanseunion

I dag ligger listen lavt for falske nyheter og dessuten er det få som har mot og forutsetninger nok til å nå gjennom med fakta.  Helt siden Donald Trumps overraskende seier i USA, har ekkokammer-effekten og makten hos de sosiale medier blitt heftig diskutert. I et ekkokammer blir som kjent meninger, tro og ideer ofte…

Les mer

Utvikling på arbeidsplassen

1024 683 Kompetanseunion

Både operative ledere, HR-avdelinger og andre medarbeidere arbeider på spreng for å skape gode og konkurransedyktige arbeidsplasser. Hvordan få større effekt ut av all den innsatsen som legges ned? Vi har arbeidet med å finne svar på dette spørsmålet i over 30 år. Dette har blant annet ført til at vi i dag har en…

Les mer

Forutsetninger for å skape god læring

1024 598 Kompetanseunion

Forskning viser at tradisjonell opplæringsvirksomhet ikke gir ønsket læringseffekt. Vi har derfor utviklet opplæring- og treningsprogrammer med opplevelsesbaserte arbeidsformer. Disse metodene tar utgangspunkt i deltakernes egne kunnskaper, erfaringer og behov. Hver enkelt får ansvar og blir engasjerte aktører istedenfor passive mottakere. Verktøykasse med mer enn 150 velprøvde arbeidsmetoder. Disse metodene har vi samlet i 16…

Les mer

Myndiggjort, hva er det egentlig?!

800 585 Kompetanseunion

Myndighet kan beskrive en person som har stor formell makt i samfunnet. Men her bruker vi begrepet på en helt annen måte. En arbeidsgiverorganisasjon beskriver den slik: «Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått – og grepet – retten til å ta beslutninger på områder der de er kompetente. Det dreier seg…

Les mer
reduser sykefravær

Fra fravær til nærvær

600 588 Kompetanseunion

Settes store ressurser inn for å fjerne sykefraværet, kan noe oppnås, men hva sitter vi da igjen med? Bruker vi derimot ressurser på å oppnå nærvær, kan resultatet mangedobles. Sykemeldinger og mange legebesøk skyldes svært ofte relasjonskonflikter. Det kan være ubearbeidete, vonde opplevelser som tapper energi, reduserer effektivitet og skaper oppgitthet i stedet for pågangsmot…

Les mer

Hva gjør prosjektgrupper og team effektive?

1024 543 Kompetanseunion

Hva er grunnen til at noen grupper suger kraften ut av oss, mens andre grupper gir både engasjement og pågangsmot? Få spørsmål har opptatt oss mer enn disse. Google startet i 2013 en omfattende gjennomgang av eksisterende forskning og akademisk litteratur for å finne svar. Men, de fant ut at forskningen og faglitteraturen spriket i…

Les mer
Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.