Tidlig i desember 2020 sendte vi ut en forespørsel til våre følgere om å delta på en liten undersøkelse om meninger rundt arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler. Tilbakemeldingene og rådene vi fikk var mange. Her er resultatet og noen av tilbakemeldingene vi fikk.

Konkrete betraktninger og meninger fra noen av respondentene:

“Jeg tror det er viktig å se at noe skjer. Hvis man tar opp noe, bør man merke en endring, eller en forklaring til hvorfor endring ikke skjer, slik at man opplever å bli lyttet til og bli tatt på alvor. “

“Arbeidetaker tør fortsatt ikke å være ærlige overfor sine sjefer eller overordnede.”

“Den første er ofte anonym, tolkes i grupper i etterkant og ender ofte opp i generelle tiltak uten at den enkelte tar sin del av ansvaret for å endre atferd. Den andre er er utgått på dato. Medrabeidersamtalen i entall er historisk. Kontinuerlig utvikling og vekst krever utviklingssamtaler satt i system.”

 

“Fint å ta en temperaturmåling. Spesielt i stor bedrifter. Men det fører sjelden til noen endring idet daglige. Medarbeidersamtaler er en god måte å få snakket ordentlig og ha full fokus på den enkelte medarbeider. Men det er enda viktigere å få fulgt opp medarbeiderne i det daglige arbeidet”

“Det er ikke feil på undersøkelsene i seg selv det er oppfølgingen fra ledelsen som mangler”

“Undersøkelser og målinger kan gi verdifull informasjon, men blir ofte for “gjennomsnittlig”, og er ofte vanskelig å tolke og følge opp. Medarbeidersamtaler kan ha verdi for å styrke relasjonen leder/medarbeider, men viser seg vanskelige å følge opp. Har fokus på individ, men kvaliteten og effekten avhenger vel også av kvaliteten på relasjonen leder/medarbeider.”

“Svaret mitt på begge spørsmålene er litt preget av at arbeidsmiljø-undersøkelser og medarbeidersamtaler gjennomføres veldig ulikt. En fellesnevner for begge verktøyene er, etter min mening, at de som tar i bruk disse verktøyene må ønske å bruke dem som plattform for forbedring, og ikke som en bekreftelse på at alt er egentlig bra. Da har det ikke så mye for seg.”

“Det kan vera positivt om alle svar blir tatt på alvor og fulgt opp.”

“Man får en mengde svar som kan peke i en retning og vise en slags trend i forhold til hvordan hver enkelt opplever arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass. Derimot er det sjelden slike undersøkelser fanger opp de viktige, mellommenneskelige tingene som ofte kan ha størst utslag i forhold til trivsel, om man vet hva man skal ta tak i. Medarbeidsamtaler er gode når det er en dialog og god takhøyde, der både leder og medarbeider ser på seg selv som et team, mer enn to personer med polarisert maktbalanse. :-)”

 

“Miljøundersøkelser, blir ofte veldig omfattende. Medarbeidersamtaler med nyansatte fungerer godt, ikke så godt for de man allerede har en god relasjon til “

“God opplæring av ledere er viktig.”

“Kan alltid være til hjelp avhengig av relasjon og lederens evner.. “

“Undersøkelsen viser bare et øyeblikksbilde og det er lite mulighet for å gå i dybden på det som meldes inn. Medarbeidersamtaler er ofte forhåndsbestemte spørsmål som leder selv ikke har forhold til. Det er også et poeng at samtaler bør utføres ofte, ikke bare en gang i året. “

Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.