Kompetansbloggen

kategori for nyheter / blogg

Konfliktløsning i 6 trinn

1022 537 Kompetanseunion

  Konflikter er en viktig og naturlig del av hverdagen. På den positive siden skaper konflikter nødvendig dynamikk for gode prestasjoner og nyskaping. Uten konflikter utvikles selvgodhet og snillisme. På den negative siden kan konflikter såre oss, bryte ned familier og redusere effektiviteten på arbeidsplassen. Under finner du 6 illustrasjoner som viser hvordan et myndiggjort…

Les mer

Alternativ til pisk-og-gulrot-metoden

1024 342 Kompetanseunion

Alternativ til pisk-og-gulrot-metoden   Vi er i dag vant til å tenke at lederens oppgave er å tilrettelegge og utvikle potensialet i hver enkelt medarbeider. Likevel er det mange som fortsatt bruker pisk og gulrotmetoden med straff og belønning som sentrale virkemidler. Følgende historie hjelper oss til å se at en annen tankegang gir betydelig…

Les mer

Får bedriftskulturen tilstrekkelig prioritet?

1024 449 Kompetanseunion

En sunn bedriftskultur med vekt på etikk, gode relasjoner mellom mennesker og psykologisk trygghet bidrar sterkt til økonomiske resultater. Men det gjenstår mye å gjøre før vi er der vi bør være. Underslag av penger, uheldige opsjonsavtaler og høyt sykefravær er bare noen stikkord som viser at jobben ikke er sluttført. Det er ikke nødvendig…

Les mer

Et bedre samfunn forutsetter flere frie og gode samtaler

1024 474 Kompetanseunion

I dag ligger listen lavt for falske nyheter og dessuten er det få som har mot og forutsetninger nok til å nå gjennom med fakta.  Helt siden Donald Trumps overraskende seier i USA, har ekkokammer-effekten og makten hos de sosiale medier blitt heftig diskutert. I et ekkokammer blir som kjent meninger, tro og ideer ofte…

Les mer

På tide å forklare hva som menes med myndiggjørende ledelse?

1024 575 Kompetanseunion

På tide å forklare hva som menes med myndiggjørende ledelse? I over 30 år jeg har hatt gleden av å ha benyttet betegnelsen «myndiggjørende ledelse». Det var opprinnelig David Kvebæk som sto bak denne betegnelsen. Jeg har gjennom årene sett denne lederstilen beskrevet på ulike måter – uten at jeg har gjort noe for å…

Les mer

Kast den tradisjonelle organisasjons-pyramiden!

1024 365 Kompetanseunion

I den hierarkiske organisasjonspyramiden med avtalte maktstrukturer og disiplin i fokus, oppstår ofte silotenkning. Resultatet kan ofte bli et lite helhetlig kommunikasjonsmønster med ulike budskap både innad og utad i organisasjonen. Det skal ikke mye til for å skjønne at dette fører med seg mange uheldige konsekvenser. Om vi ikke kaster hele det gamle systemet,…

Les mer

Utvikling på arbeidsplassen

1024 683 Kompetanseunion

Både operative ledere, HR-avdelinger og andre medarbeidere arbeider på spreng for å skape gode og konkurransedyktige arbeidsplasser. Hvordan få større effekt ut av all den innsatsen som legges ned? Vi har arbeidet med å finne svar på dette spørsmålet i over 30 år. Dette har blant annet ført til at vi i dag har en…

Les mer
Folk som er samlet rundt en engasjerende møteleder eller underviser

Forutsetninger for å skape god læring

1024 666 Kompetanseunion

Opplæringsprogram med opplevelsesbaserte arbeidsformer Forskning viser at tradisjonell opplæringsvirksomhet ikke gir ønsket læringseffekt. Vi har derfor utviklet opplæring- og treningsprogrammer med opplevelsesbaserte arbeidsformer. Disse metodene tar utgangspunkt i deltakernes egne kunnskaper, erfaringer og behov. Hver enkelt får ansvar og blir engasjerte aktører istedenfor passive mottakere. Verktøykasse med mer enn 150 velprøvde arbeidsmetoder Disse metodene har…

Les mer

Hva er selvfølelse?

1024 569 Kompetanseunion

Står din selvfølelse i veien for å skape gode relasjoner? Vi mennesker bruker selvfølelsen til å dekke to viktige behov. På den ene siden behovet for å beskytte sitt eget verd som menneske, og på den andre siden redusere den andres. Ikke som ondskap, men som en nødvendighet for å oppleve seg selv som likeverdig.…

Les mer

Når du er engasjert, er det smittsomt!

1024 423 Kompetanseunion

Vil du være en god eller dårlig smittebærer? Vi tror du har et helt klart svar. Du vet at arbeidsglede og flere frie og gode samtaler er noe vi alle må skape sammen. Det hjelper ikke å skylde på andre. Men; hvordan kan du og jeg i praksis være en god smittekilde? Du har sikkert…

Les mer
Tilhørere som applauderer

Resultat av undersøkelse

1024 683 Kompetanseunion

Tidlig i desember 2020 sendte vi ut en forespørsel til våre følgere om å delta på en liten undersøkelse om meninger rundt arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler. Tilbakemeldingene og rådene vi fikk var mange. Her er resultatet og noen av tilbakemeldingene vi fikk. Konkrete betraktninger og meninger fra noen av respondentene: “Jeg tror det er viktig å…

Les mer
Myndiggjort - hva er det egentlig - kompetanseunion

Hva vil det si å være myndiggjort?

1000 523 Kompetanseunion

Myndighet kan beskrive en person som har stor formell makt i samfunnet. Men her bruker vi begrepet på en helt annen måte. En arbeidsgiverorganisasjon beskriver den slik: «Myndiggjorte medarbeidere er ansvarlige og selvstendige medarbeidere som har fått – og grepet – retten til å ta beslutninger på områder der de er kompetente. Det dreier seg…

Les mer

Norge har mange ildsjeler – men vi trenger flere!

1024 682 Kompetanseunion

For å vise vår takknemlighet til de ildsjelene vi allerede har – og stimulere til innsats fra flere, vil vi på den årlige Delfi-konferansen gi ut en pris. Hvem blir tildelt Delfi-prisen? Lyrikeren, Sigmund Mjelve forteller at flua flyr mot vinduet fordi den er uvitende om at det er forskjell på gjennomsiktighet og gjennomtrengelighet. Derfor…

Les mer

Investering i arbeidsmiljø gir stor gevinst

1024 684 Kompetanseunion

1 krone investert i godt arbeidsmiljø gir 2,20 kroner i økt lønnsomhet for bedriften. (Kilde: ISSA etter en analyse i 15 land.) En person med god selvfølelse og opplevelse av mestring, stråler av engasjement og pågangsmot. Bedre bevis på hva vi mennesker kan bidra med når vi ikke har energilekkasje, finner vi neppe. Vi tror…

Les mer
reduser sykefravær

Fra fravær til nærvær

600 588 Kompetanseunion

Settes store ressurser inn for å fjerne sykefraværet, kan noe oppnås, men hva sitter vi da igjen med? Bruker vi derimot ressurser på å oppnå nærvær, kan resultatet mangedobles. Sykemeldinger og mange legebesøk skyldes svært ofte relasjonskonflikter. Det kan være ubearbeidete, vonde opplevelser som tapper energi, reduserer effektivitet og skaper oppgitthet i stedet for pågangsmot…

Les mer
  • 1
  • 2
Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.