Kast den tradisjonelle organisasjons-pyramiden!

1024 365 Kompetanseunion


I den hierarkiske organisasjonspyramiden med avtalte maktstrukturer og disiplin i fokus, oppstår ofte silotenkning.

Resultatet kan ofte bli et lite helhetlig kommunikasjonsmønster med ulike budskap både innad og utad i organisasjonen. Det skal ikke mye til for å skjønne at dette fører med seg mange uheldige konsekvenser.

Om vi ikke kaster hele det gamle systemet, må i alle fall relasjonene mellom ulike personer og grupper suppleres med et mer fleksibelt nettverk av selvledede personer. Et nettverk der jevnlige forventningsavklaringer blir et grunnleggende styringsprinsipp. Gode forventningsavklaringer på et tidlig stadium øker energinivået både individuelt og i gruppen – og sparer oss for mye unødvendig stress og irritasjon. Dessuten skaper det bedre rolleforståelse og egenutvikling. God lagånd og psykologisk trygghet er det beste grunnlaget til all læring.

Hvordan oppnå trygg forventningsavklaring?

Vi må ta på alvor at vi påvirker – og påvirkes av andre. Det vi gjør har konsekvenser for andre og derfor bør vi avklare hvordan vi skal opptre i forhold til hverandre.

En enkel liste med noen få utvalgte spørsmål kan åpne opp en viktig dør for god samtalekvalitet. Samtalekvalitet er ikke en teknikk, men et resultat av åpen utveksling av meninger. Dette oppnås når vi og våre kolleger føler oss trygge nok til å si det vi tenker og føler til hverandre – uten frykt for å bli sett ned på eller bli avvist.

Listen med utvalgte spørsmål åpner ofte opp for en fortrolig samtale der flere nyttige spørsmål dukker opp av seg selv.

To alternative bruksområder for spørsmålslisten:

  • Velg en kollega som du er interessert i å oppnå et bedre samarbeid med. Det kan være en du er for lite kjent med, en du vil avklare viktige samarbeidsforhold med eller en du har noe usagt eller uoppgjort med.
  • Dann en gruppe som er viktig for samarbeidet på jobben. En person om gangen stiller noen få spørsmål til gruppen. Eksempelvis: Er jeg tydelig nok? Hva kan jeg bli bedre på?  Når liker du det jeg gjør? Tar jeg opp konfliktfylte situasjoner i tide? Alle gruppemedlemmene bør helst svare, men de kan også unngå dette hvis de ønsker.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Kompetanseunion og spør etter fagheftet:  «Samtaler som skaper gode relasjoner på arbeidsplassen».

Dette heftet inneholder bl.a. en rekke nyttige spørsmål, praktiske tips og viktige regler for å oppnå nyttige forventningsavklaringer. Resultatet blir et arbeidsmiljø der gode relasjoner danner grunnlaget for en organisasjon med både engasjement og lagånd.

Fagteamet i Kompetanseunion ønsker deg lykke til!

Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.