Posts Tagged :

kommunikasjon

Får bedriftskulturen tilstrekkelig prioritet?

1024 449 Kompetanseunion

En sunn bedriftskultur med vekt på etikk, gode relasjoner mellom mennesker og psykologisk trygghet bidrar sterkt til økonomiske resultater. Men det gjenstår mye å gjøre før vi er der vi bør være.

Underslag av penger, uheldige opsjonsavtaler og høyt sykefravær er bare noen stikkord som viser at jobben ikke er sluttført. Det er ikke nødvendig med mer forskning for å forstå at en stor del av sykefraværet ikke skyldes sykdom, men manglende engasjement og etikk.

Hvordan utvikle en solid bedriftskultur med god etikk?

Mange har besvart spørsmålet og tykke lovbøker er skrevet for å sikre at dette oppnås. Skal man f.eks. eksportere agurk til EU land, må de sette seg inn i et stort regelverk. Men hva er årsaken til at lover og regler ikke er tilstrekkelige for å oppnå ønsket bedriftskultur med god etikk?

Det skyldes at bedriftskulturen ikke bare består av enkeltpersoner med egne synspunkter og interesser. Den består også av et fellesskap.  Når dette fellesskapet er godt, blir til og med uenighet og interessekonflikter nyttige for å oppnå utvikling og nytenkning i organisasjonen.

 

Skal vi ta bedriftens viktigste ressurs – medarbeideren – på alvor, må vi altså ta hensyn til situasjonen og miljøet mennesket befinner seg i. For å yte maksimalt, er vi mennesker helt avhengig av at det er i et fellesskap med en kultur som man føler seg inkludert i. En i utgangspunktet dyktig medarbeider, kan f.eks. fremstå som mindre dyktig dersom felleskapet er dårlig.

Her finner vi også årsaken til at de kloke rådene i den gylne regel alene ikke er alene nok. Den har flere formuleringer rundt omkring i verden, men har i prinsippet den samme betydningen.

Noen eksempler:

 • Alt det dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. Matteus 7,12
 • Den lykke du selv søker skal du også søke for andre. Buddhistisk ordtak
 • Det du ikke vil at andre skal gjøre for deg, skal du heller ikke gjøre mot andre. Confucius
 • La ingen behandle sin bror slik du selv ikke vil bli behandlet. Muslimsk ordtak
 • Det jeg ønsker fra andre, vil jeg selv gi dem. Platon

Skal arbeidsplassens visjon, misjon, mål og grunnverdier få ønsket effekt, må de innarbeides slik at de inngår som en integrert del av fellesskapet. Når man definerer disse verdiene bestemmer man samtidig i stor grad hvilke byggesteiner som skal gjelde for bedriftens kultur. Dette blir et viktig kompass – eller rettesnor – som alle medarbeidere må kjenne til. Disse grunnleggende prinsippene må være til stede for at menneskene i bedriften skal fungere best mulig sammen og jobbe effektivt mot definerte felles mål.

Praktiske tiltak for å bygge et godt fellesskap

Dette fellesskapet bygges hver dag og alle på arbeidsplassen er medansvarlige. Fra historien vet vi at dette fellesskapet styrkes og utvikles ved å ta i bruk ritualer. Felles måltider, feiring av høytider, fødselsdager og invitasjoner til jevnlige arrangementer i bedriftsregi er eksempler på dette.

I mange bedrifter er gongongen et sentralt ritual. Den tas i bruk hver gang bedriften har fått en gledelig bestilling eller et viktig oppdrag. Det virker som en hyggelig påminnelse om vårt fellesskap! Ærestitler for ekstraordinær innsats viser seg også å stimulere fellesskapet.

Som kjent skaper humor og den morsomme replikken god stemning, forsoning og fellesskap. Her er noen praktiske tiltak som kan gjøre det lettere å bidra til dette:

 • Start noen møter med: «Godt nytt siden sist».
 • Ta fram et passende gullkorn, dikt, historie, e.l. når energien i møtet er dalende
 • Inviter til konkurranse med Månedens bilde som legges ut på bedriftens fysiske eller digitale fellesområde.
 • Lag morsomme plakater/skilt. Eks.: «Jeg var så langt etter at jeg trodde jeg var først». «Gud skapte verden på 7 dager, men han slapp alt papirarbeidet».
 • Send månedens historie eller dikt på nettet til alle. (Se f.eks. her)
 • Lunsjmøter hvor alle tar med mat hjemmefra
 • Feir en person som har fortjent det med jevne mellomrom. Gjerne kombinert med talen om «Rikets tilstand»
 • Lag et rollespill som viser brudd på bedriftens kjerneverdier


Om å holde utviklingen i gang

Den overordnede hensikten med kultur er å skape god mening i hverdagen. Vi ser verden gjennom «felles briller» og har noenlunde samme plattform for oppfatning og forståelse. Det gjør livet forutsigbart – og dermed tryggere.

Det sier seg selv at veien til en god bedriftskultur krever jevnlig innsats over tid. Det koster å fornye seg. Men kjennetegnet på en god arbeidsplass er at ingen skal være fornøyd med tingenes tilstand. Når medarbeiderne er trygge på hverandre og kjenner hverandre godt (inkludert lederne), vil terskelen bli lavere for å ta opp ting som betyr noe for hver og en. Dessuten blir eventuelle uoverensstemmelser løst raskere – og på en godmåte.

Mye av dette kan vi oppnå ved å praktisere Ivar Kleivens ord om Gudbrandsdalen i gamle dager. Han snakket om forskjellen mellom folk der oppe, og legger til: «Sjølv om dei var forskjellige, hadde dei ein felles eigenskap: Dei ville kvarandre godt.». Dette «folket» var selvstendige mennesker som tenkte selv, sto for sine tanker og idéer – og turte å drøfte disse med gode argumenter uten at det oppsto tape/vinne-situasjoner. De hadde det vi kaller for et myndiggjort tankesett.

Et myndiggjort tankesett særpreges av bl.a.:

 • Snakker med mennesker – ikke om dem.
 • Sier NEI når du mener nei – og JA når du mener ja.
 • Innser at jeg er avhengig av andre og at andre er avhengige av meg.
 • Unngår å utsette ubehagelige arbeidsoppgaver og avgjørelser

Kast den tradisjonelle organisasjons-pyramiden!

1024 365 Kompetanseunion


I den hierarkiske organisasjonspyramiden med avtalte maktstrukturer og disiplin i fokus, oppstår ofte silotenkning.

Resultatet kan ofte bli et lite helhetlig kommunikasjonsmønster med ulike budskap både innad og utad i organisasjonen. Det skal ikke mye til for å skjønne at dette fører med seg mange uheldige konsekvenser.

Om vi ikke kaster hele det gamle systemet, må i alle fall relasjonene mellom ulike personer og grupper suppleres med et mer fleksibelt nettverk av selvledede personer. Et nettverk der jevnlige forventningsavklaringer blir et grunnleggende styringsprinsipp. Gode forventningsavklaringer på et tidlig stadium øker energinivået både individuelt og i gruppen – og sparer oss for mye unødvendig stress og irritasjon. Dessuten skaper det bedre rolleforståelse og egenutvikling. God lagånd og psykologisk trygghet er det beste grunnlaget til all læring.

Hvordan oppnå trygg forventningsavklaring?

Vi må ta på alvor at vi påvirker – og påvirkes av andre. Det vi gjør har konsekvenser for andre og derfor bør vi avklare hvordan vi skal opptre i forhold til hverandre.

En enkel liste med noen få utvalgte spørsmål kan åpne opp en viktig dør for god samtalekvalitet. Samtalekvalitet er ikke en teknikk, men et resultat av åpen utveksling av meninger. Dette oppnås når vi og våre kolleger føler oss trygge nok til å si det vi tenker og føler til hverandre – uten frykt for å bli sett ned på eller bli avvist.

Listen med utvalgte spørsmål åpner ofte opp for en fortrolig samtale der flere nyttige spørsmål dukker opp av seg selv.

To alternative bruksområder for spørsmålslisten:

 • Velg en kollega som du er interessert i å oppnå et bedre samarbeid med. Det kan være en du er for lite kjent med, en du vil avklare viktige samarbeidsforhold med eller en du har noe usagt eller uoppgjort med.
 • Dann en gruppe som er viktig for samarbeidet på jobben. En person om gangen stiller noen få spørsmål til gruppen. Eksempelvis: Er jeg tydelig nok? Hva kan jeg bli bedre på?  Når liker du det jeg gjør? Tar jeg opp konfliktfylte situasjoner i tide? Alle gruppemedlemmene bør helst svare, men de kan også unngå dette hvis de ønsker.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med Kompetanseunion og spør etter fagheftet:  «Samtaler som skaper gode relasjoner på arbeidsplassen».

Dette heftet inneholder bl.a. en rekke nyttige spørsmål, praktiske tips og viktige regler for å oppnå nyttige forventningsavklaringer. Resultatet blir et arbeidsmiljø der gode relasjoner danner grunnlaget for en organisasjon med både engasjement og lagånd.

Fagteamet i Kompetanseunion ønsker deg lykke til!

Et bedre samfunn forutsetter flere frie og gode samtaler

1024 474 Kompetanseunion
I dag ligger listen lavt for falske nyheter og dessuten er det få som har mot og forutsetninger nok til å nå gjennom med fakta.  Helt siden Donald Trumps overraskende seier i USA, har ekkokammer-effekten og makten hos de sosiale medier blitt heftig diskutert.

I et ekkokammer blir som kjent meninger, tro og ideer ofte repetert med stor styrke og uten noen form for motforestillinger. Det blir ikke god kommunikasjon av slikt! Vi blir mer opptatt av hvem som sier noe enn hva som blir sagt.

Hva kan vi gjøre?

Hver dag kan vi, på en fruktbar måte bidra, med våre ulike meninger i hverdagens forskjellige situasjoner. Det kan være som elever i skolen, som foreldre, pensjonister, politikere og fagfolk av ulike slag. Sammen er dette et mangfold av helt ulike behov og meninger, som må kommuniseres. Men kommunikasjonens paradoks er at den kan brukes for å glede og for å såre.

Vi må derfor ta ansvar for å tolke meningsmotstandere i beste mening.

Ansvar – vår etiske plattform

Ansvar er en viktig faktor for å akseptere seg selv, slik man er. Dessverre er verden full av mennesker som ikke er i stand til å akseptere seg selv. Tragedien i dette er ofte at en person som ikke aksepterer seg selv heller ikke er i stand til å akseptere andre mennesker. Resultatet blir gjerne mobbing, blokkering av samtaler og hat meldinger.

Kommunikasjonen blir ødeleggende og krenkende både for seg selv og andre. En vond sirkel er skapt.

Hvordan er kommunikasjonen mellom deg og dine kolleger?

Se figur og merk av hvilket nivå du mener kompetansen ligger på i dag. Ønsker du å øke kompetansen? Kan du bruke denne fig til å drøfte kommunikasjon med noen?

Se vedlagte illustrasjon på kompetansenivåer.

Vil du vite mer?

TRYKK her og få kjennskap til et kurs du lærer å bli PROFESJONELL på å forebygge hersketeknikker og lyst til å gjennomføre samtaler som du tidligere gruet deg til.

Du får konkrete tips om hvordan du i din hverdag kan kommunisere med leder, elever, kolleger, kunder eller din partner.

Hvordan kan denne kompetansen økes?

TRYKK her og du får ulike alternativer. Delfikonferansen, WS, Kurs, Blogg o.l

Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.