Referanse, Bandak Group

150 150 Kompetanseunion

Undertegnede har vært konsernsjef i Handicare i en årrekke. Selskapet utviklet seg fra 400 mill kr i omsetning i 2005 til 2,3 mrd i 2010 og vokste fra å være et skandinavisk orientert selskap til å bli en global aktør innen teknisk utstyr til helsesektoren. I dag er jeg konsernsjef i Bandak Group, et selskap innen leveranser til norsk og internasjonal oljeindustri. Vi er etablert flere steder i Norge og har eget datterselskap i Malaysia.

Annar Aasheim har vært en viktig ressurs for utvikling av topp- og mellomledere i begge selskaper. Jeg har i særlig stor grad verdsatt Annars evne til å tilpasse ulike programmer etter hva som passet selskapet. Han har bistått i mindre grupper, i store samlinger og også vært en viktig samtalepartner for meg gjennom de siste 10 år.

Annar har en rik erfaring og også teoretisk ballast som gir ham troverdighet i sitt arbeid. Vi har hatt gode samlinger som har dekket alt fra hva som kjennetegner god ledelse, situasjonsbestemt ledelse, hvordan håndtere vanskelige samtaler, hvordan få «løft» i organisasjonen og til mer konkrete oppgaver som skal løses mellom samlingene.

I alt har jeg hatt opp mot 100 mennesker i berøring med Annar gjennom vårt samarbeid, og tilbakemeldingene har gjennomgående vært positive. Det gjelder på alle nivåer i organisasjonen. I tillegg vil jeg fremheve Annars store nettverk av andre bidragsytere og hans ydmyke holdning i forhold til å dra med seg andre rådgivere når han mener det tjener situasjonen. Vi har nok benyttet 7-8 andre ressurspersoner i Annars nettverk i ulike samlinger jeg har hatt gjennom årene.

Jeg kan anbefale Annar Aasheim på det varmeste. Samtidig er min erfaring at alle rådgivere bør spilles optimalt gode i den situasjonen de går inn. Derfor har jeg også investert rikelig tid selv i å utforme programmer sammen med Annar. Jeg anbefaler andre å gjøre det samme. Jeg er tilgjengelig for en samtale på mobilnr 907 39 441 om det er ønskelig.

Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.