Kurs

Kategori for kurs

Kvinne som lykkelig strekker armene mot solen

Veiviser til mer livsglede

1024 238 Kompetanseunion

Veiviser til mer livsglede!

Se hvilke enorme muligheter du selv og dine nærmeste har

Det er faktisk lettere enn du tror! I vår tid er det mange mennesker som er i en sammenhengende stresstilstand. Vi kaster bort mye verdifull energi på å bekymre oss for en fremtid som kanskje aldri kommer og grubler over fortiden som allerede har vært.

Denne sløsingen gjør at vi får dårlig søvnrytme, irritasjon, nedsatt konsentrasjonsevne, hodesmerter eller vondt i rygg og mage.

Løsningen er å ha et helhetssyn om vår helse og dessuten erkjenne at det er vi selv som er ansvarlige for å lage bedre arbeidsbetingelser for vår egen hjerne. Det er vi som styrer hjernen, ikke motsatt.

stones and sand in perfect harmony

Helse – engasjement – livskvalitet

I tillegg til god helse, får vi også bedre engasjement og livskvalitet. Dette HEL-hetssynet krever at vi teoretisk og praktisk lærer oss hva livsglede egentlig er:

 • Gode relasjoner til meg selv og andre
 • Evne til å løse konflikter uten at én vinner og én taper
 • At man har det bra, men ikke på andres bekostning 
 • Gode evner til å regulere stressnivået
 • Initiativ til å være «positivt» aggressiv og aktivt kritisk
 • Vilje til å påvirke og la seg påvirke
 • Kjenne til at følelsen er vår best venn
 • Alt dette er viktige ting, men virkningen blir best hvis vi tenker HELHET.

Hvordan foregår kurset?

På kurset får du verktøy og de metodene som skal til for å kunne designe hverdagen og ditt liv slik du ønsker. Arbeidsformen legger stor vekt på at du lettere skal komme fra prat til resultat.

Hvem er kurset for?

Alle som vil vedlikeholde eller forbedre sin helse på en praktisk og jordnær måte. Resultatet bli at du oppfatter opp- og nedturer i livet som herlig krydder i hverdagen.

Hva gir kurset deg?

Kurset gir deg et helhetssyn slik at du lettere får alle deler av kroppen til å fungere så optimalt som mulig. Resultatet blir bedre helse og dermed:    

Lengre og bedre liv, med bedre hukommelse, økt intelligens og redusert risiko for depresjon og demens. Bedre stressmestring. Vi skal også snakke om hvilken betydning redusert overvekt kan ha for bedre helse.

75 % av Norges befolkning regnes som overvektige i dag. Nyere forskning viser at demens og overvekt har en sterk årsakssammenheng. Man forventer en fordobling av antallet demente i Norge de kommende 20 år.

Til ettertanke: Man trenger ikke være ekspert for å vite hva man vil!

Hvem er ressurspersoner på kurset?

Annar Aasheim

Annar Aasheim er gründer og daglig leder i Kompetanseunion AS. Han har jobbet i over 25 år med organisasjons- og lederutvikling, og har sin faglige bakgrunn som ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom. Han har vært medlem av styret for Action Learning Foreningen i Skandinavia, og er forfatter av boka “Inspirasjon i hverdagen”.

Hans spesialområder er ledelse og organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, forhandlingsteknikk, presentasjonsteknikk og retorikk og han kan også hjelpe deg og din bedrift med effektivisering av møter og team. Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltakerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Annar sier han har forstått verdien av å ha god helse, takket være Sindres måte å tenke på. Sindre er kiropraktor av yrke, men fokuserer på hele mennesket.

Kriopraktor og kursholder Sindre Daugstad

Sindre Daugstad

Sindre har i over 12 år arbeidet som kiropraktor (DC), mentale trener (PMT) og foredragsholder. Han har hjulpet tusenvis av klienter til å oppnå bedre fysisk og mental helse. I 2015 vant han International chiropractor of the year. Hans brennende ønske er at vi selv skal ta styringen over vårt liv og vår helse slik at vi blir et myndiggjort menneske. Dette er en person som bl.a. tåler stress og motgang bedre enn de fleste fordi han/hun er bevisst egen verdi som menneske.

Sindres brede kunnskap om hva personlig helse egentlig er, gjør at vi med hans hjelp knekker koden om oss selv og vår helse. Han er også meditasjonsveileder på nivå 3 hos, Joe Dispenza og dessuten innehaver av svart belte i Tae Kwon Do. Sindre tilbyr foredrag/seminarer slik det passer din organisasjon. Det kan være 1, 2, 3 timer eller en hel dag. Hans foredrag: «Knekk koden for bedre helse» kan vi absolutt anbefale.

Program

Kurset gir ikke svar på alle spørsmål om helse. Hvordan skulle det være mulig!? Men du får fjernet minst 2 uheldige myter og  dessuten konkrete svar på spørsmål som:

Hva er egentlig god helse?

 • Forskere sier at 95 % av sykdommene i dag har sin årsak i skadelig stress

Hvordan oppnå mer med mindre stress?

 • Hva er forskjellen på god og dårlig stress?
 • Hvordan unngå energityver som fører til dårlige beslutninger?

Hvordan redusere faren for å bli deprimert?

 • Hvordan være pårørende til en som er deprimert?

Hvilken faktor er det som de aller fleste glemmer for å oppnå livsglede?

 • Denne faktoren virker som motgift til både stress og angst

Konkretisering av veien videre!

 • Mottoet er: Slutt å prøve – gjør i stedet!

En ekstra gave!

På kurset blir du invitert til å delta i en gruppe som i 100 dager ønsker å hjelpe hverandre til å oppnå bedre livskvalitet.

Møtene i denne gruppen vil virke som din ladestasjon for ditt livsbatteri.

Praktisk informasjon:

Avbalansert kvinne mediterer i bakgrunnen mens to menn krangler

Vil du være med på kurset?

Tidspunkt: 09:00 – 16:00.
Lunsj: 12:00 – 13:00. Flere innlagte kaffepauser.

Dato publiseres senere

Adresse: Publiseres senere.

Pris: Annonseres senere.

Kontaktinfo: annar@kompetanseunion.no

Konkurransedyktig arbeidsplass-kurs

150 150 Kompetanseunion

Konkurransedyktig arbeidsplass

Myndiggjøring er en ferdighet som kan trenes individuelt - og utvikle hele arbeidsplassen

Lær om metoden som skaper en arbeidsplass hvor alle engasjerer seg - som om de var gründere.

I flere tiår har vi drøftet hvilken lederstil som er den beste av to metoder:

1. Høy grad av styring og kontroll 2. Støttende og motiverende

Metode 1 har sine tilhengere blant de som vektlegger mål – og resultatstyring. Metode 2 blir likt av de relasjonsorienterte.

Forskningen om effektive ledere har kommet frem til noen særtrekk og lederatferd som faktisk skaper de gode resultatene.
Av de mange kjennetegn, som øker verdiskapingen, kommer forbausende nok, Mål og resultatstyring, nederst på denne listen. På kurset får du kjennskap til hvordan du kan praktisere de 5 aller viktigste kjennetegn for dyktige ledere.
Disse er:

 • Følelsesmessig stabil.
 • Åpen for nye erfaringer.
 • Passe selvsikker (For mye selvsikkerhet kan skade relasjonen til andre. For lite er ikke tillitsvekkende).
 • Tar ansvar for å lede seg selv, til det beste både for seg selv, de andre og samfunnet.
 • Skaper felles verdier der du arbeider.

Målgruppe

Alle som ønsker å forbedre sine prestasjoner gjennom å øke sin evne til å praktisere et myndiggjort tenkesett.

Program

Hva inneholder kurset?

 • Avklaring av leder- og medarbeiderrollen slik den bør være
  Tidløse prinsipper – ikke nye skrivebordsløsninger!
 • Trene kommunikasjon på situasjoner som oppstår i hverdagen
 • Samspill i grupper
  (Prosjekter, avdelinger, team og møter)
 • Hvordan skape forbedringsevne?
  (Hos meg selv og andre)
 • Hvordan oppnå ekte ansvarlighet slik at vi,
  «gjør som avtalt»
 • Hva er den «glemte faktor» i samfunnet?
 • Hvordan videreføre utviklingsarbeidet etter kuret?
 • Utvikle vår felles visjon og verdier
  (Hva er forskjellen på moral og etikk?!)

Hvilket utbytte vil du og din organisasjon få?

 • Økt trivsel og selvdisiplin
 • Færre uoppgjorte konflikter og bedre kommunikasjon
 • Økt psykologisk trygghet, tillit og åpenhet
  (Bedre jordsmonn)
 • Avklarte roller og forventninger
 • Felles begrepsapparat om hva ledelse egentlig er

Arbeidsformer på kurset

 • Kurset gjennomføres med stor vekt på praktiske øvelser kombinert med faglige innspill.
 • Deltakerens og arbeidsplassens behov er styrende for vår prioritering. På denne måten involveres den enkelte hele tiden i læringsprosessen.

Om kursholder:

Annar Aasheim

Annar Aasheim er gründer og daglig leder i Kompetanseunion AS. Han har jobbet i over 25 år med organisasjons- og lederutvikling, og har sin faglige bakgrunn som ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom. Han har vært medlem av styret for Action Learning Foreningen i Skandinavia, og er forfatter av boka “Inspirasjon i hverdagen”.

Hans spesialområder er ledelse og organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, forhandlingsteknikk, presentasjonsteknikk og retorikk og han kan også hjelpe deg og din bedrift med effektivisering av møter og team. Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltakerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Han har fått prisen som beste foreleseren blant flere 100

Vil du være med på kurset?

Tidspunkt: Kunngjøres senere.

Dato for kurset kunngjøres senere.

Adresse: Kunngjøres senere.

Kunngjøres senere.

Kontaktinfo: annar@kompetanseunion.no
Telefon: (+47) 481 40 236

Lederutviklingskurs

150 150 Kompetanseunion

30 års erfaring på 3 timer!

Annar Aasheim har brukt store deler av koronatiden til å sammenfatte de aller beste metodene som Kompetanseunion har benyttet innen leder- og personalutvikling de siste 30 år.

OSLO, STAVANGER

Er du en god eller dårlig leder?

Litt satt på spissen har arbeidet med lederansvar og lederutvikling i mange år konkludert med at «dårlig ledelse» er et utbredt problem. Skadevirkningene av dette fokuset er mange.

Vi har, litt for sent, kommet fram til at det oftere er relasjonen som er vanskelig – og at det ikke bare er lederen som er ansvarlig for at ledelsen skal bli god.

“Fruktene” kan sammenfattes til konkrete svar på 3 spørsmål:

Hvordan frigjøre ufattelig mye energi ved å endre litt på ledelsestenkningen?

Hvorfor er det viktig å skille mellom såkalt uenighet og konflikt? Konflikt som ressurs?

Hvordan ta den glemte dimensjonen i bruk slik at vi lettere kommer fra prat til resultat?

Program

 • OSLO, på Thon Hotel Bristol
 • STAVANGER, mer info kommer senere.
 • TRONDHEIM, mer info kommer senere.
 • Svarene får du av Annar Aasheim på en 3.5 timers workshop på følgende steder og tider: Utsatt, og vi kommer tilbake med nye tider på et senere tidspunkt.
 • På veien hjem får du med deg en metode som du med stort hell kan bruke minst 200 ganger på deg selv og andre – i løpet av ett år.
 • Du har muligheten til å bli med på å «plukke fruktene» for kun kr 950,- inkludert kursdokumentasjon og lunsj.

Vil du være med å forbedre arbeidsmiljøet i næringslivet? Beste tips blir belønnet med GRATIS workshop!

Velkommen til denne workshopen som kan gi deg selv en mulighet til å få det lille som skal til for å ta neste skritt i din egen utvikling! Ja, dette vil jeg være med på!

Om kursholder:

Annar Aasheim

Gründer og daglig leder i Kompetanseunion AS, Annar Aasheim, har arbeidet med organisasjons- og lederutvikling i 25 år. Han har faglig bakgrunn som ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom, vært medlem av styret for Action Learning Foreningen i Skandinavia, og er forfatter av boka “Inspirasjon i hverdagen”.

Annars “annarledes” formidlingsmåte er godt kjent i miljøet. På hans kurs er kursdeltakerne aktive og involverte, for Annar er ikke den som står og leser opp fra manus! Her ligger det mye erfaring og arbeid bak. Han har fått prisen som den beste foreleseren blandt flere 100. Annars spesialfelter er blant annet leder- og organisasjonsutvikling, presentasjonsteknikk og retorikk, effektivisering av møter og team, konflikthåndtering og forhandlingsteknikk.

Avbalansert kvinne mediterer i bakgrunnen mens to menn krangler

Vil du være med på kurset?

Tidspunkt: 09.00 - 12. 30. Lunsj for de som ønsker etter dette.

Første kurs planlegges høst 2022. Vi oppdaterer med endelig informasjon i løpet av kort tid.

Adresse: Bristol Hotell, Kristian IVs gate 7, 0164 Oslo

Pris: 950 kr.

Kontaktinfo: annar@kompetanseunion.no
Telefon: (+47) 481 40 236.

Delfi-konferansen i 2022

150 150 Kompetanseunion

Delfi-konferansen

En viktig arena for ledere og nøkkelpersoner

Hvorfor bør jeg delta?

Blant annet fordi du møter andre ildsjeler og får gleden av å høre på de beste foredragsholderne vi kjenner til. Alle har de ett fokus: Å hjelpe hverandre på veien mot enda bedre livskvalitet, dvs. å lære å oppnå mer med mindre stress uten å belaste andre.

Drømmen om en trygg og meningsfull arbeidsplass

En ting som ledere og medarbeidere har til felles er drømmen om en trygg og meningsfull arbeidsplass. Disse to områdene er lønnsomme å arbeide med av mange grunner. De skaper høyt engasjement som forebygger sykdom og fremmer god helse.

Bli inspirert av Orakelet i Delfi på Delfikonferansen

For å gi størst mulig utbytte av Delfi-konferansen, bruker vi en arbeidsform som gjør at alle deltakerne blir ‘aktører’ i stedet for passive tilhørere. Vi har latt oss inspirere av Oraklet Delfi. Resultatet blir en givende dag med praktiske verktøy og masse inspirasjon, til nytte både i jobb og privat.

Delfi-konferansen vil bli avholdt i 2023 - nærmere definert tid og sted kommer vi snart tilbake til.

Høydepunkter

 • Det viktigste i medarbeiderskap og ledelse de neste 20 år.
 • Nettverksbygging for å stimulere til videre utvikling.
 • Oppnå større forbedringshastighet og større mot.
 • Du lærer en metode som gjør ideene dine fra konferansen til en naturlig del av hverdagen. I tillegg blir du kjent med hjelpemidler for å komme fra prat til resultat!
 • Få kjennskap til den glemte dimensjonen som åpner opp for større livskvalitet! Mindre stress, bedre samarbeid og utvikling. Hvordan holde på din egen energi selv i vanskelig situasjoner?

Hvem bør delta?

 • Dette er en konferanse som passer for ledere og nøkkelpersoner i mange ulike bransjer, både fra privat og offentlig sektor. Både tillitsvalgte, ildsjeler innen HR- og HMS-arbeid, konsulenter innen leder- og medarbeiderutvikling kan på denne konferansen høste mengder av nyttige ideer for å skape endringslyst og engasjement.
 • Du får mulighet til spennende og nyttig erfaringsutveksling med andre nøkkelpersoner om viktige ting i trygge omgivelser.
 • Kjenner du noen som du tror er i målgruppen? Send gjerne en link til kurset!

Praktisk informasjon

 • Konferansestedet blir Bristol Hotel Oslo
 • Konferansen varer fra 09:00 – 16:00. Lunsj er inkludert.
 • Kursdokumentasjon er inkludert.
 • Pris: 5 400 kr.
 • «Bedrifter som behandler sine ledere og medarbeidere riktig, vil konkurrere med 30-40 % margin.» Prof. Jeffrey Pfeffer, Stanford University.
 • Konferansen vil avholdes i løpet av 2023. Nærmere tidspunkt, samt oppdatert program for Delfi-konferansen kommer snart. Arberidsformen på konferansen er inspirert av Oraklet i Delfi.

 • Hva er alt dette snakket om et ORAKEL ? Orakelet er en viktig del av dette kurset. Oraklet i gamle Hellas bidra til å en svært viktig arena for å skape fred og utvikling i verden. Arenaen hadde sin glanstid i flere hundre år. Dagens moderne menneske har mye å lære av orakelet.
 • Les mer om orakelet her – eller kom på kurs for å høre mer!

Hvorfor bør DU være med på Delfi-konferansen 2021?

Se programmet til Delfi-konferansen som pdf.

Disse foredragsholderene deltar bl.a. på konferansen:

Annar Aasheim

Annar er gründer og daglig leder i Kompetanseunion og vil lede konferansene. Han har jobbet i over 25 år med organisasjons- og lederutvikling, og har sin faglige bakgrunn som ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom. Annar er også forfatter av bøkene LederStjernen og Inspirasjon til hverdag og fest.

Per Anders Nordengen

Per er en av Skandinavias mest inspirerende foredragsholdere. Han har skrevet bok om blant annet seks ladestasjoner for vårt livsbatteri. Trykk HER for bokinformasjon.

Ole Jonny Brattum

Ole Jonny er prosesskonsulent og foredragsholder. Han har over 30 års erfaring fra Toyota som personal- og organisasjonsdirektør. Operasjonalisering av Myndiggjøringsfilosofien (David Kvebæk) har vært sentralt. Les mer om Ole Jonny Brattum

Avbalansert kvinne mediterer i bakgrunnen mens to menn krangler

Vil du være med på kurset?

Tidspunkt: 09:00–16:00.

Tid for 2023 vil bli annonsert senere.

Adresse: Bristol Hotel Oslo og Scandic Hotel Stavanger.

Pris: 5 400 kr

Kontaktinfo: annar@kompetanseunion.no
Telefon: (+47) 481 40 236

Ta styring over eget liv

150 150 Kompetanseunion

Ved å endre det du fokuserer på eller forteller deg selv, kan du finne mening og endre innstilling til absolutt alt.

Lær deg de effektive grepene for å oppnå dine mål!

«Ta styring i eget liv» er et kurs som passer for alle som vil lære å ta effektive grep for å oppnå gode resultater i alle de mål, behov og drømmer de måtte ønske å realisere. Målene kan være både små og store, det kan være dine private mål eller målene for en gruppe arbeidskollegaer.

Fra problemfiksert til løsningsorientert

Lær om dine egne, store krefter og utviklingsmuligheter! Hvorfor tar vi de valgene vi gjør, og hvordan får vi de holdningene vi har? Er du din egen bestevenn eller din største fiende? Hvordan skal du gjøre det når du ønsker å gå fra problemfiksert til løsningsorientert?

På dette kurset vil du få pågangsmot og praktiske tips til å takle livets opp- og nedturer – både hos deg selv og andre.

Dette får du på kurset:

En «verktøykasse» som hjelper deg til å ta regi over eget liv selv om «vinden blåser» i feil retning!

Trening på å løse samarbeid-konflikter uten at noen taper.

Du lærer å sette grenser uten maktmisbruk og manipulering.

Styrket kompetanse til å være deg selv uten å bli selvopptatt.

Du lærer å oppnå ambisiøse mål og kontinuerlig vekst.

Fordeler med kurset:

Svært nyttig og utradisjonell, aktiviserende undervisningsform.

Erfaringsutveksling om viktige ting i trygge omgivelser

Praktisk trening på å gi og motta tilbakemeldinger som virker!

Lær å ta oppfølging på skikkelig alvor slik at du unngår dårlig samvittighet.

Om kursholder:

Annar Aasheim

Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltagerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Han har fått prisen som den beste foreleseren blandt flere 100.

Praktisk informasjon

 • Kursholdere er Annar Aasheim
 • Varighet er en dag
 • Registrering starter 08:30 første kursdag
 • Kurset starter 09:00 og avsluttes 16:00
 • Lunsj serveres 11:30
 • Pauser legges inn jevnlig
Avbalansert kvinne mediterer i bakgrunnen mens to menn krangler

Vil du være med på kurset?

Tidspunkt: 09:00–16:00, registrering fra 08:30.
Lunsj: 11:30.

Dato annonseres senere

Adresse: Kurssted annonseres senere.

Pris: Annonseres senere.

Kontaktinfo: annar@kompetanseunion.no
Telefon: (+47) 481 40 236

Konflikt som nyttig ressurs - to menn diskuterer og en kvinne sitter rolig imellom

Konflikt som nyttig ressurs

1024 666 Kompetanseunion

Lær deg å bruke konflikt som nyttig ressurs

Konflikter er en viktig og naturlig del av hverdagen

Altfor mange ser på konflikt som kun noe destruktivt. En trussel som vi aller helst skulle ønske å unngå. Derfor har vi en tendens til å vente for lenge med å gjøre nødvendig arbeid. Resultatet blir at vi tapper store ressurser både fra oss selv og de involverte. Forskning viser at ledere i dag bruker ca 40 % av sin arbeidstid på å løse konflikter. Og daglig hører vi om mobbing og trakassering istedenfor konstruktiv konflikthåndtering. Konflikt-analfabetisme koster oss for mye! Konfliktløsning må læres fordi det er en viktig og naturlig del av vår hverdag.

På den negative siden kan konflikter såre enkeltmennesker, bryte ned familier og redusere effektivitet på arbeidsplassen.

På den positive siden skaper konflikter nødvendig dynamikk for gode prestasjoner og nyskaping. Uten konflikter utvikles selvstendighet og snillisme.

To menn i grå dresser tar hverandre i hånden mens smilende kvinne ser på

Konstruktivt konfliktarbeid gir gevinster!

Energien som ligger i en konflikt, kan brukes til å oppnå konkurransefortrinn og bedre relasjoner istedenfor maktkamp og egen kamplyst. Konstruktivt konfliktarbeid skaper også mindre sykefravær og bedre arbeidsmiljø. Håndterer vi konfliktsituasjoner riktig og raskt nok, vil det skape gevinst både i privatlivet, arbeidslivet og samfunnslivet.

Hva gir kurset deg?

Kurset gir deg styrket kompetanse slik at du unngår konflikter som ender med at noen vinner og andre taper. Du lærer metoder og teknikker som forenkler ditt arbeid med å ta ut konfliktens potensiale for å kunne skape utvikling og økt kreativitet. Vi ønsker å gi deg nøkkelen som får motparten til å føle seg forstått og dessuten få lyst til å la seg påvirke av deg.

Hvordan foregår kurset?

Det vi kan og vet, er viktig nok, men det er kun gjøringen som skaper resultater. Og det er også gjøringen vi lærer mest av. Det hjelper ikke med hovedfag i relasjonspsykologi hvis man for eksempel ikke hilser. Arbeidsmetoden på kurset gjør at du blir du en aktiv, engasjert aktør, istedenfor en passiv mottaker.

Hvem er kurset for?

Kurset passer for alle som har lyst til å takle motsetninger på en konstruktiv måte. Da nytter det ikke å slåss eller å opptre med dårlig folkeskikk. Vi må skape et klima som  gjør at du når frem til en konstruktiv løsning. På kurset «Konflikt som nyttig ressurs» lærer du minst 15 ulike metoder for å oppnå nettopp dette.

Hva er hovedmålet med kurset?

Målet er at du lærer deg hvordan du kan oppnår det du ønsker deg i en situasjon, uten å oppføre deg som en tyrann! Og kanskje det viktigste av alt: Du vil faktisk glede deg til å ta tak i konflikten før den har rukket å utarte seg.

Knekk koden for god konflikthåndtering:

Lær deg hvordan du kan redusere og løse relasjonskonflikter.

Slik bruker du energien i skuffelse og sinne som nyttig ressurs.

Få konfliktfylte situasjoner til å bli vinn-vinn-løsninger.

Lær om hvordan du kan bruke den “glemte faktor” for å skape tillit fra andre og til deg selv.

Kort sagt: Du oppnår det du ønsker, uten å oppføre deg som en tyrann.

Bli inspirert av våre dyktige foredragsholdere!

Annar Aasheim

Annar Aasheim er gründer og daglig leder i Kompetanseunion AS. Han har jobbet i over 25 år med organisasjons- og lederutvikling, og har sin faglige bakgrunn som ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom. Han har vært medlem av styret for Action Learning Foreningen i Skandinavia, og er forfatter av boka “Inspirasjon i hverdagen”.

Hans spesialområder er ledelse og organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, forhandlingsteknikk, presentasjonsteknikk og retorikk og han kan også hjelpe deg og din bedrift med effektivisering av møter og team. Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltakerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Han har fått prisen som beste foreleseren blant flere 100

Rune Haugen

Rune Haugen er spesialist på digital transformasjon av lederarbeidsmåter. Han har utviklet Change66©, et digitalt utviklingsverktøy for atferdsendring, som kombinerer ny forskning på atferdspsykologi med bruk av smart teknologi. Grunnlegger av og daglig leder i WiseHouse AS.

Haugen har skrevet boken «Helsefremmende lederskap – slik leder de beste» (Gyldendal forlag 2010), og har mer enn ti års erfaring med design og gjennomføring av ledertreningsprogram i blandede læringsløp. Han introduserte konseptene Helsefremmende lederskap og Organisasjonshelse og er en anerkjent foredragsholder og fagperson på området. Haugen er internasjonalt sertifisert på Ken Blanchard ledertreningsprogram Situasjonsbestemt ledelse SLII, Grunnleggende ledelse, Grunnleggende Coaching, Endringsledelse, Selvledelse og Optimal motivasjon.

Program

Slik kan du starte en konstruktiv konfliktløsning

 • Hvorfor tenker vi så ofte på at konflikten skyldes den andre?
 • Hvordan kan vi best motvirke misforståelser og unødvendige runder?
 • Hvordan vie følelsene nødvendig plass?

Praktiske fremgangsmåter for å trene samspill mellom mennesker

 • Hva er egentlig virkelighet? Er det din eller min som er riktig?
 • Hvordan kan vi best endre den andres oppfatning av virkeligheten?
 • Hva er hovedårsaken til at vi mennesker blir aggressive og føler oss krenket?
 • Hvordan håndtere uforutsette reaksjoner?

Trening på aktuelle konfliktsituasjoner mellom to

 • Praktisk trening som munner ut en klar bruksanvisning på 5 trinn
 • Hva skal til for å oppnå nyttig empatisk kommunikasjon?
 • Hvordan blir en god megler mellom to parter?

Hvordan skal vi skape konstruktive arbeidsgrupper?

 • Hvordan snu negative personer til å bli positive?
 • Hvordan skape aktiv medvirkning og ansvarlighet fra alle i gruppen?
 • Ulike måter som bl.a gjør at vi unngår: Vinne- eller tape-holdning
 • De viktigste skalaspørsmåls-verktøyene demonstreres slik at du selv kan få full nytte av dem.

Hvis vi får tid, kan du også få testet dine konfliktstiler

 • Er jeg for strid eller for feig?

En ekstra gave!

Alle som gjennomfører kurset, får beskrivelsen:

«Konfliktløserens 15 hemmeligheter».

Praktisk informasjon:

Avbalansert kvinne mediterer i bakgrunnen mens to menn krangler

Vil du være med på kurset?

Tidspunkt: 09:00 – 16:00.
Lunsj: 12:00 – 13:00. Flere innlagte kaffepauser.

Dato annonseres senere

Adresse: Dronning Eufemias gate 16, OSLO.

Pris: 6 900 kr per deltaker inkl. lunsj og kursdokumentasjon. Dagspris per konsulent i næringslivet: 25 000 kr. Begrenset ant. deltakere (24).

Kontaktinfo: annar@kompetanseunion.no

Delfi-konferansen 2023

350 203 Kompetanseunion

Oraklet i Delfi var ett av de 5 faktorene som bidro til suksess i mer enn 500 år. Hva kan vi lære av dette i dag?

Konferansene er utsatt. Nye tider vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Datoer (2023): Vil bli annonsert
Varighet: kl 09:00 – 16:00
Sted:
Bristol hotell Oslo & Quality hotell Stavanger

Hvorfor delta?

Du møter andre ildsjeler og de beste foredragsholderne vi kjenner til. Og alle har ett fokus: Å hjelpe hverandre på veien mot enda bedre livskvalitet, dvs oppnå mer med mindre stress uten å belaste andre.

Kort og godt:

Du får UTSIKT til INNSIKT ved bl.a. følgende ressurspersoner:

Annar
Aasheim

Annar er gründer og daglig leder i Kompetanseunion og vil lede konferansene. Han har jobbet i over 25 år med organisasjons- og lederutvikling, og har sin faglige bakgrunn som ingeniør, markedsfører og bedriftsøkonom.
Annar er også forfatter. Trykk HER og HER for bokinformasjon.

Per Anders Nordengen

Per er en av Skandinavias mest inspirerende foredragsholdere. Han har skrevet bok om blant annet seks ladestasjoner for vårt livsbatteri.
Trykk HER for bokinformasjon.

Tone Dietrichson

Tone er foredragsholder, inspirator, Ibsentolker og billedkunstner. Hun har utviklet et konsept basert på hennes 20 årige studier av Ibsens diktning. Les mer om Tone Dietrichson

Ole Jonny Brattum

Ole Jonny er prosesskonsulent og foredragsholder. Han har over 30 års erfaring fra Toyota som personal- og organisasjonsdirektør. Operasjonalisering av Myndiggjøringsfilosofien (David Kvebæk) har vært sentralt. Les mer om Ole Jonny Brattum

Høydepunkter

⇛  Vår glemte dimensjon som åpner for større livskvalitet
⇛  Det viktigste i medarbeiderskap og ledelse de neste 20 år
⇛  Oppnå større forbedringshastighet og mer mot
⇛  Nettverksbygging for å stimulere utvikling
⇛  Prisutdeling

Og mye, mye mer!

Hvem bør delta?

Nøkkelpersoner fra privat og offentlig sektor.
⇛  Ledere
⇛  Tillitsvalgte
⇛  Ildsjeler innen HR og HMS
Dessuten:
⇛  Leverandører av konsulenttjenester


Praktisk informasjon

⦿ Konferansesteder er Bristol Hotel Oslo og Scandic Hotel Stavanger  ⦿ Datoer (2020): Vil bli annonsert
⦿ Kl. 09:00 – 16:00  ⦿ Lunsj er inkludert  ⦿ Kursdokumentasjon  ⦿ Digitalt verktøy  ⦿ Pris kr 5.400,-

Skipper på egen skute

350 203 Kompetanseunion

Ved å endre det du fokuserer på eller forteller deg selv, kan du finne mening og endre innstilling til absolutt alt.

I Norge har vi aldri hatt det bedre materielt sett, men flere enn noen gang strever med livet sitt.

I en TV-serie ble det sagt at:

 

Norske jenter har bedre karakterer, bruker mindre rus og er mer pliktoppfyllende enn noen sinne. Men aldri har de slitt mer med prestasjonspress, stress og psykiske plager”.

Opptil 50% av alle nordmenn vil i løpet av livet bli rammet av psykiske lidelse som fører til sykemelding. Det brukes mer penger på psykisk lidelse enn på kreftsykdommer.

 

På dette kurset vil du få pågangsmot og praktiske tips til å takle livets opp- og nedturer –  både hos deg selv og andre.

Hvordan vi ser på oss selv, og hva vi tenker og føler om oss selv, har svært store konsekvenser for hvordan vi selv har det i hverdagen, og hvordan vi har det i forhold til andre mennesker.

Dette får du på kurset:

 
 • En «verktøykasse» som hjelper deg til å ta regi over eget liv selv om «vinden blåser» i feil retning!
 • Trening på å løse samarbeid-konflikter uten at noen taper
 • Lære å sette grenser uten maktmisbruk og manipulering
 • Styrket kompetanse til å være deg selv uten å bli selvopptatt
 • Oppnå ambisiøse mål og kontinuerlig vekst

Fordeler med kurset:

 
 • Svært nyttig og utradisjonell, aktiviserende undervisningsform
 • Erfaringsutveksling om viktige ting i trygge omgivelser
 • Praktisk trening på å gi og motta tilbakemeldinger som virker
 • Tar oppfølging på skikkelig alvor slik at du unngår dårlig samvittighet

Praktisk informasjon

⦿ Kursholdere er Tone Dietrichson og Annar Aasheim  ⦿ Varighet er en dag ⦿ Registrering starter 08:30 første kursdag  ⦿ Kurset starter 09:00 og avsluttes 16:00  ⦿ Lunsj serveres 11:30  ⦿ Pauser legges inn jevnlig

Kursholdere
 

Annar Aasheim

 

Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltagerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Han har fått prisen som den beste foreleseren blandt flere 100.

Tone Dietrichson

 

Flere tusen mennesker har latt seg inspirere og engasjere av hennes karismatiske formidlingsevne og dype menneskekunnskaper. Vanlige tilbakemeldinger er: Visuelt, vakkert og med humor, alvor og dyp innsikt. Over 90 % av deltakerne gir henne topp-scoren 6!

Konkurransedyktig arbeidsplass

350 203 Kompetanseunion

Lær om metoden som skaper en arbeidsplass hvor alle engasjerer seg - som om de var gründere.

I flere tiår har vi drøftet hvilken lederstil som er den beste av to metoder:
 1. Høy grad av styring og kontroll
 2. Støttende og motiverende
Metode 1 har sine tilhengere blant de som vektlegger mål – og resultatstyring.
Metode 2 blir likt av de relasjonsorienterte.

Forskningen om effektive ledere har kommet frem til noen særtrekk og lederatferd som faktisk skaper de gode resultatene.

Av de mange kjennetegn, som øker verdiskapingen, kommer forbausende nok, Mål og resultatstyring, nederst på denne listen. På kurset får du kjennskap til hvordan du kan praktisere de 5 aller viktigste kjennetegn for dyktige ledere. Disse er:

 • Følelsesmessig stabil
 • Åpen for nye erfaringer
 • Passe selvsikker ( For mye selvsikkerhet kan skade relasjonen til andre. For lite er ikke tillitsvekkende).
 • Tar ansvar for å lede seg selv, til det beste både for seg selv, de andre og samfunnet
 • Skaper felles verdier der du arbeider

Hvordan står det til med disse forholdene der du arbeider?
Dette kurset skreddersys i forhold til de behov deltaker og arbeidsplassen har.

Hva inneholder kurset?

 • Avklaring av leder- og medarbeiderrollen slik den bør være
  Tidløse prinsipper – ikke nye skrivebordsløsninger!
 • Trene kommunikasjon på situasjoner som oppstår i hverdagen
 • Samspill i grupper
  (Prosjekter, avdelinger, team og møter)
 • Hvordan skape forbedringsevne?
  (Hos meg selv og andre)
 • Hvordan oppnå ekte ansvarlighet slik at vi, «gjør som avtalt»
 • Hva er den «glemte faktor» i samfunnet?
 • Hvordan videreføre utviklingsarbeidet etter kuret?
 • Utvikle vår felles visjon og verdier
  (Hva er forskjellen på moral og etikk?!)

Hvilket utbytte vil du og din organisasjon få?

 • Økt trivsel og selvdisiplin
 • Færre uoppgjorte konflikter og bedre kommunikasjon
 • Økt psykologisk trygghet, tillit og åpenhet
  (Bedre jordsmonn)
 • Avklarte roller og forventninger
 • Felles begrepsapparat om hva ledelse egentlig er

Arbeidsformer på kurset

 • Kurset gjennomføres med stor vekt på praktiske øvelser kombinert med faglige innspill.
 • Deltakerens og arbeidsplassens behov er styrende for vår prioritering. På denne måten involveres den enkelte hele tiden i læringsprosessen.

Målgruppe

Alle som ønsker å forbedre sine prestasjoner gjennom å øke sin evne til å praktisere et myndiggjort tenkesett.

Praktisk informasjon

⦿ Kursholder er Annar Aasheim  ⦿ Varighet er 1 dag (for trinn 1, kan følges opp med 2 dager for trinn 2) ⦿ Registrering starter 08:30 første kursdag  ⦿ Kurset starter 09:00 og avsluttes 16:00  ⦿ Lunsj serveres 11:30  ⦿ Pauser legges inn jevnlig

Kursholder

Annar Aasheim

Annar er kjent for sin “annarledes” formidlingsmåte. Her blir ikke teoristoffet “forelest” på tradisjonell måte, men bearbeidet slik at deltagerne i størst mulig grad blir aktive og involvert. Han har fått prisen som den beste foreleseren blandt flere 100.

Preferanser

Her kan du endre instillingene på tredjeparts leverandører. Vi gjør oppmerksom på at endring av disse innstillingene kan forverre din brukeropplevelse på våre sider.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Våre nettsider bruker cookies for at brukeropplevelsen skal være best mulig for våre besøkende. Ved å klikke ok godtar du våre vilkår for bruk av siden.